Köp medlemskap

Månadsmedlemskapet är i kraft tillsvidare och har en uppsägningstid på 30 dagar. Medlemskapets beställning görs i nätbutiken. Medlemskapets första betalningsrat betalas som nätbetalning eller på motionscentret. På motionscentret kan kunden betala antingen med bank-/kreditkort eller motionssedlar.


Månadsmedlemskapets kommande månadsagvifter kommer att faktureras som e-faktura. För faktureringen ska du ingå ett e-fakturaavtal med din bank. Anvisningarna för tecknandet av e-fakturaavtal får du per e-post, efter att du bekräftat beställningen av medlemskapet.

Veckomedlemskapet är i kraft 7 dagar fr.o.m. att passernyckeln hämtats ut. Medlemskapets beställning görs i nätbutiken. Medlemskapet betalas som nätbetalning eller på motionscentret. På motionscentret kan kunden betala antingen med bank-/kreditkort eller motionssedlar.

* Obligatoriskt fält
Sammandrag
  • Center Tammerfors-Koivistonkylä
  • Medlemskap
  • Tilläggstjänster
Powered by DL Prime Online (www.dlsoftware.se)